Ние сме на 14 години!

Спонсорска помощ

Спонсорство – това е един от възможните видове подкрепа на различни сфери на обществения живот, една от формите на социални инвестиции. Това не е алтруизъм, не е филантропия, не е меценатство. Известният английски PR специалист Сем Блек дори е смятал, че “най-правилно да се определи спонсорството като един от видове предприемаческа дейност”. В руската практика спонсорството често е представяно в двете крайности. Едната крайност – когато напълно се загубва необходимостта от общност на интересите и отиват при спонсора, фактически като при мецената: да искат от него средства за решаване на некомерчески или дори собствените си проблеми. Такава себе “социална-културна простота”, която не дава нищо, освен обиди и взаимно неразбиране. Другата крайност – когато бизнесът под маската на спонсорство прави примитивна покупка на рекламни и други услуги.

Ние съзидаваме и споделяме постиженията…

Дейността на Компанията “Доминант” отразява стремеж към изграждане на здрави връзки, оказване на дългосрочна подкрепа, създаване на щастливи истории.

Компанията “Доминант” не може да бъде страничен наблюдател на извършващи се трансформации в страната ни, и смята, че възстановяването и развитието на массовия спорт е една от основните задачи за възраждане на държавата, възпитание на младото поколение. Увлечението на младежта към спорта им дава равен старт в живота. Поколението, възпитано в спорта, винаги постига високи резултати не само в спортната арена, но също така и в живота, и в бизнеса. Ето защо Компанията ни винаги е на стража на здравословния начин на живот, активно участва и подкрепя много спортни проекти и мероприятия, насочени към решението на тази задача.

Ние сме горди, че имаме такава възможност – да оказваме помощ според силите си на спортни федерации, клубове, асоциации, които се стремят към душевна и физическа хармония, развитието на здрав дух в здраво тяло. Ние желаем на всички твърда вяра в своите сили и много търпение за да се покорят нови висоти.

Благодарствено писмо от Администрацията на държавно учреждение за социално обслужване на населението Благодарствено писмо от управлението на ФСБ на Русия в Тулска област Благодарствено писмо от главнокомандуващия на вътрешните войски на МВР на Русия Благодарствено писмо от главнокомандуващия на вътрешните войски на МВР на Русия Благодарствено писмо от главнокомандуващия на вътрешните войски на МВР на РусияБлагодарствено писмо от  Федерация танци спорта "Союз Клубов" - Танци Център "Дуэт"